Nylon lycra cycle shorts
Nylon Lycra 80% Nylon 20% Lycra® Elastane